Na stránke pracujeme.

– Tím KV2M Trade

Kontakty

KV2M Trade s. r. o.
Obrody 2, 040 11 Košice – Západ, SR
IČO: 54770921
DIČ: 2121779847

Tel: +421 905 160 297
Email: info@kv2mtrade.com

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: SK33 0200 0000 0046 3520 8858
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Potrebujete pomoc?